Privacy verklaring

 

De Wet AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet.
De AVG geldt ook voor ons therapeuten. Het is voor de nieuwe wet
belangrijk, dat je kennis hebt van dit document en er mee instemt.
Een gemaakte afspraak zorgt ervoor dat je instemt in dit privacy beleid.

De therapeut informeert met dit document de cliënt uitdrukkelijk welke gegevens de therapeut opslaat in het cliëntendossier en wat de therapeut er mee doet.

 

INDENTITEIT:

B-lijf in Balans
Haarstaat 83
7462 AL  Rijssen
06-37566526
info@b-lijfinbalans.nl

Kvk 59384212
AGB code 90-057795

 

UW PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik/jij:

–      zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,

–      er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

–      Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • zelf het recht hebt op inzage in de gegevens. Daarbij kan je een verzoek indienen om een correctie of verwijdering. Verwijdering van gegevens mag alleen als deze niet meer relevant zijn.
 • toestemming moet geven als ik vorderingen of ervaringen zou willen delen op het Facebook of Intragram account of de website van B-lijf in Balans.
 • toestemming moet geven van foto`s die gemaakt worden tijdens het Metabolic Balance traject en of deze gedeeld mogen worden op de website, Facebook of Intragram.

 

VEILIGHEID

 • Op mijn website en in mijn mail zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij ik dit expliciet meldt dat dit zo is.
 • Ik maak geen gebruik van cookies op mijn website.

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Bij een gemaakte afspraak geef je ook toestemming om met jou te communiceren via telefoon, e-mail of social media (o.a.Whats App)
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur) een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere redengebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de

behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw e-mail adres en telefoonnummer
 • uw geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “natuurgeneeskundig consult”
 • kosten van het consult en de producten
 • AGB code
 • NOAG registratienummer
 • NIBIG registratienummer
 • gegevens van B-lijf in Balans
 • KvK gegevens
 • BTW gegevens

het geheim van een gezond lichaam

Janne-Marij Wolterink

Haarstraat 83
7462 AL Rijssen

info@b-lijfinbalans.nl
06 – 37 56 65 26

Ik ben aangesloten bij de volgende
beroepsverenigingen:

 

KvK: 59384212
Noag reg.nr: 7463-Aa-13029 Laag 4
AGB code: 90-057795

 

Geverifieerd door MonsterInsights